Küsimused? - Helista kohe!
EstRusEngFin

Liivaprits

Kuivliivaprits- puhastusviis, mille puhul puhastatakse pinda abrassiivi ja surveõhu abil. Kuivliivapritsiga eemaldatakse metallkonstruktsioonidelt rooste ja mustus, pritsimise tagajärjel muutub metalli pind karedaks, mis loob paremad tingimused värviga haakumiseks.
Kuivliivapritsiga on võimalik puhastada fassaadidelt vana värv ja krohv, puhastada betoonpindu, paekivi, tellist, palkseinu ning metallkonstruktsioone.

 
Kuivliivapritsi kasutusala:
 

 

Märgliivapritsi teenuse all mõeldakse erinevate pindade puhastamist suruõhujoas liiva ja vee abil. Märgliivapritsiteenust kasutatakse laialdaselt ehitusvaldkonnas.
Tavaliselt puhastatakse märgliivapritsiga vanade hoonete ja rajatiste fassaade. Märgliivapritsiga eemaldatakse mustus, pritsimise tagajärjel muutub puhastatav pind karedaks, mis omakorda loob paremad tingimused värviga haakumiseks. Märgliivapritsi eeliseks on töö käigus eralduva tolmu vähesus.

 
Märgliivapritsi kasutusala: